Leren ondernemen in de hoogtechnologische sector!

Partners

Het team dat het project tijdens het schooljaar 2016-2017 zal begeleiden is: 

 • Universiteit Hasselt, IMO-IMOMEC, Prof. dr. ir. Wim Deferme, Linda Klingels en Glen Vandevenne

IMO (Instituut voor Materiaalonderzoek) concentreert zich op de ontwikkeling en ontleding van nieuwe materialen met een mogelijke toepassing in de micro-elektronica, de bio-elektronica en de nanotechnologie. IMO doet zowel aan fundamenteel onderzoek als aan onderzoek dat op toepassingen is gericht. Meer info

 • KU Leuven, Departement fysica, Prof. dr. JP. Locquet

Het Nanoscience en Nanotechnology Centre van de KU Leuven brengt alle onderzoeksactiviteiten m.b.t. Nanowetenschappen en Nanotechnologie samen. Het centrum verenigt verschillende onderzoeksgroepen van verschillende departmenten en faculteiten. Door deze samenwerking wordt het interdisciplinair onderzoek gestimuleerd en ontstaan nieuwe ideeën die van bij de start in het fundamenteel onderzoek kunnen leiden naar nieuwe uitvindingen om uiteindelijk concrete oplossingen te bieden. Meer info.

 • Universiteit Antwerpen, Visielab, Prof. dr. Jan Sijbers, dr. Jan De Beenhouwer

Het onderzoeksterrein van Visielab is vooral het ontwikkelen van beeldverwerkingstechnieken, die zich o.a. in het domein van de Tomogafie en MRI (Magnetic Resonance Imaging) situeren. Sinds de oprichting van deze onderzoeksgroep in 1992 zijn al verschillende spin-off bedrijven opgericht. Meer info.

 • Universiteit Antwerpen, Bimef, dr. Sam Van der Jeught

De onderzoeksgroep Bimef is een onderdeel van het departement fysica, maar specialiseert zich in interdisciplinair onderzoek in de biologische of medische wereld. Een van de onderzoeksdomeinen is de studie van de biomechanica van het middenoor, waar het cochleair implantaat een belangrijke plaats in neemt. Meer info.

 • KU Leuven, Campus Diepenbeek, Embedded Systems & Security, Prof. dr. Nele Mentens, Ing. Ruben Smeets, Ing. Jo Vliegen.

Het doel van het gevoerde onderzoek is een veilig elektronisch equivalent te ontwerpen voor vertrouwelijke gegevens, handtekeningen, betalingen, verkiezingen, ... Het onderzoek concentreert zich o.a. op het ontwerpen, evalueren en implementeren van cryptografische algorimtes en op het ontwikkelen van elektronische systemen om informatie veilig te bewaren of door te geven. Meer info.

 • UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek, Lerarenopleiding Expertisecel Art of Teaching, dr. Laura Tamassia, dr. Erica Andreotti, Freja Vandeborg

De exeprtisecel Art of Teaching van de Groep Lerarenopleiding van de UC Leuven-Limburg is het kloppende hart van de lerarenopleiding. Naast onderzoek naar het ontwikkelen van een goede vakdidactiek, werkt het centrum ook aan heel wat projecten, nascholingen, publicaties en vakdidactisch materiaal. Meer info.

 • DSP Valley, dr. Peter Simkens (CEO), ing. Björn Van de Vondel

DSP Valley is een koepelorganisatie die vooral actief is in België en Nederland. Ze verenigt meer dan 80 hoogtechnologische bedrijven en onderzoeksgroepen, die actief zijn in de micro- en nano-elektronica. Meer info.  

 • Universiteit Antwerpen, departement fysica,  Roberta Johnson

 

 • Universiteit Gent, INTEC Photonics Research Group, Prof. dr. ir. Roel Baets, Ir. Andreas De Groote. Meer info.

 

 • Vrije Universiteit Brussel, Department of Applied Physics and Photonics (Tona), B-PHOT, Prof. Heidi Ottevaere. Meer info.

 

 • Max-Planck-Institut für Kernphysik (MPIK), Heidelberg. Meer info.

 

 • Projectleiding: Renaat Frans (UC Leuven-Limburg en UAntwerpen), Erica Andreotti (UC Leuven-Limburg)

 

 

Max-Planck-Institut für Kernphysik