Leren ondernemen in de hoogtechnologische sector!

Business

Lesmateriaal m.b.t. het uitwerken van een businessmodel:

Voor het businessplan, wordt het startkompas van het Agentschap Ondernemen gebruikt: meer info.