Leren ondernemen in de hoogtechnologische sector!

Projectverloop 2017-2018

Bekijk het filmpje van het traject door de ogen van de deelnemers

 

(1) Startdag: Universiteit Antwerpen: vrijdag 15 september 2017

Via hands-on experimenten worden de leerlingen ondergedompeld in de fascinerende kwantumeigenschappen van de natuur: constante van Planck bepalen, diffractie met laserlicht, emissielijnen van H en He, de golflengte van een elektron…. Onderzoekers zetten vervolgens de leerlingen op weg om zelf, aan de hand van de leerstations en wetenschappelijke artikels, geleidelijk aan de onderliggende fysica en de verschillende toepassingen daarvan te ontdekken. Het uiteindelijke doel is een tijdslijn ‘Onderzoek van het onderzoek’ samen te stellen: hoe is het onderzoek en de valorisatie ervan rond een bepaald onderwerp in de tijd verlopen? Via de begeleidende onderzoeker maken de leerlingen kennis met de founding fathers en grounding insights van de wetenschappelijke ontdekkingen. 

 

(2) SpinOff-valorisatietraject: september - januari

De leerstations geven wat hulp en achtergrond. De leerlingen kunnen deze zelfstandig bestuderen en zo de vreemde kwantumeigenschappen in de natuur ontdekken. Naast de kwantumfysica zelf, kan de klas enkele leerstations kiezen, gelinkt aan eigentijdse technologische toepassingen zoals CCD-camera’s, halfgeleiders, Scanning Tunneling Microscopie e.d. In de loop van januari wordt het oorspronkelijk artikel terug gelezen en de onderzoeker gecontacteerd om aan de ‘tijdslijn onderzoek van het onderzoek’ vorm te geven.  Geleidelijk aan wordt de focus verlegd naar een bepaald toepassingsgebied, naar de geschiedenis van de ontwikkelingen binnen dit toepassingsgebied, naar bedrijven en ‘spin off’  die actief zijn in producten en diensten met deze technologie.   

 

(3) SpinOff-researchdag

De klas neemt terug contact op met de onderzoeker. Via gerichte vragen van de lln. wordt het onderwerp weer wat helderder. De focus gaat nu ook langzaam meer naar de technologie, de mogelijke toepassingen en naar de maatschappelijke relevantie ervan. Het contact met de onderzoeker kan via Skype verlopen of – indien zinvol en haalbaar- kan de onderzoeker de klas in zijn labo ontvangen of omgekeerd: ontvangt de klas de onderzoeker in de school. De ontmoeting met de onderzoeker kan anderzijds ook gecombineerd worden met het bedrijfsbezoek (zie hieronder).

 

(4) SpinOff-ondernemersdag: bezoek aan een hightech-bedrijf, eind januari - begin februari 2017 (facultatief)

De school kan actief een bezoek doorbrengen in een bedrijf in de door de klas gekozen technologie (of in verband hiermee). Op die manier zien de lln. hoe een bedrijf actief is in deze sector, hoe wetenschappelijke en hoogtechnologische kennis een belangrijke productiefactor is geworden. De fundamentele fysica krijgt een maatschappelijke meerwaarde in een dienst of product. Tijdens het bedrijfsbezoek demonstreren wetenschappers, ingenieurs van het bedrijf hoe wetenschappelijke inzichten een weg vinden naar hedendaagse spitstechnologische toepassingen. Ook het business model van het bedrijf of de sector wordt voorgesteld en de lln. kunnen hierrond vragen stellen aan de ‘ervaringsdeskundigen’.

 

(5) Creatieve valorisatiefase van de technologie en creatieve businessfase

Op basis van wat de leerlingen in het bedrijf gezien hebben, de verworven inzichten in de technologie en de onderliggende fysica, hebben de teams kennis gemaakt met: 

 • de 'science in the making'
 • de wereld van wetenschappelijke ontdekkingen: the founding fathers en grounding insights
 • de verbonden techologie: welke technologie werd/wordt gebruikt en welke 'spins-off'
 • de ontwikkeling van de technologie, de maatschappelijke relevantie daarvan en het ondernemerschap

De klas bereidt nu het eigenlijke eindresultaat van zijn traject voor. Het eindresultaat is een tijdslijn ‘onderzoek van het onderzoek’, waarbij de leerlingen voorstellen hoe het onderzoek en de valorisatie rond een bepaald onderwerp in de tijd is verlopen. Daarnaast kan elke groep kiezen om aan één of meerdere van volgende pijlers meer of minder klemtoon te geven:

 • een nieuwe toepassing of dienst bedenken, gelinkt aan de bestudeerde technologie en een virtuele spin-off ervoor creëren;
 • een bestaande toepassing of dienst een wat nieuwe invalshoek geven (bv. op gebied van businessmodel of op gelijk welk ander gebied) en er een virtuele spin-off voor creëren;
 • een artwork of demo of 3D-model creëren om de fascinatie voor de bestudeerde technologie en/of het eigen product/dienst voor te stellen. Lln. kunnen kiezen voor een kunstzinnige verwerking of een demo of opstelling die iets laat zien van de technologie, de fysica of het product/dienst.
 • een experiment in verband met de bestudeerde fysica ontwerpen.

 

 (6) SpinOff-ambassadeurschap

 1. De klas zet een kleine exhibit op: tentoonstellingspaneel, poster, flyer, kunstzinnige verwerking of demo…. In deze exhibit stelt men het doorlopen traject voor: de fascinatie voor de fysica, de technologie, het kennisintensief ondernemen, het product of de dienst. De demo’s/kunstwerken dienen dus als inspiratie voor andere leerlingen, leerkrachten, ouders, breder publiek dat niet aan het traject heeft deelgenomen. Deze exhibit kan bv. gedaan worden op een open schooldag, in een bibliotheek of op één of andere locatie waar men een breder publiek kan ontmoeten.
 2. De leerlingen geven een korte presentatie van hun doorlopen traject aan twee klassen van hun school en gebruiken hier ook hun exhibit. Van deze presentatie maken de leerlingen een korte video- of fotomontage die aan de organisator gestuurd kan worden.

 

 (7) Opstellen eindrapport

Elke klas stelt een eindrapport op waarbij ze het gevolgde traject en het bekomen eindresultaat voorstelt:

 1. Het doorlopen traject: (a) de fascinatie voor de hedendaagse fysica (b) de daaruit voortvloeiende technologie en toepassingen (c) de kennismaking met de wereld van ondernemen in deze hoogtechnologische sector en de maatschappelijke relevantie daarvan (d) het gebruik van hun exhibit in andere klassen en op hun evenement.
 2. de door de klas ontworpen tijdslijn.
 3. een inspirerende kunstzinnige verwerking of demo of experiment van de fascinatie voor de fysica en/of de gekozen technologie en/of het bedachte product of dienst.

Het eindrapport wordt ingediend bij de coördinator: erica.andreotti@ucll.be. De deelnemende klassen zullen gehonoreerd worden met een 'Quantum SpinOff inquiry award'.

Bij het opstellen van het eindrapport zijn volgende elementen van belang:

 1. Presentatie van de tijdslijn.
 2. Voorstel van een centraal fysisch idee uit de tijdslijn.
 3. Voorstel van de technologie uit de tijdslijn.
 4. Voorstel van het ondernemerschap uit de tijdslijn.
 5. Voorstel van het kunstwerk, demo, (3D)-model of experiment of eigen product/dienst.
 6. Aantonen van Responsible Research and Innovation (maatschappelijke relevantie) (RRI) voor de fysica, de technologie of het ondernemerschap.

Deadline voor het indienen van het eindrapport 18 Mei 2018.

Voor het toekennen van de award zal ook rekening worden gehouden met volgende criteria:

 • Hebben de leerlingen zich ingewerkt in de onderliggende fysica? Hebben ze, zoals wetenschappers, plezier beleefd aan het verwerven van nieuwe inzichten?

 • Zijn de leerlingen gefascineerd geraakt door de toepassingen van de technologie? Hebben ze zich in de technologie verdiept? Hoe is dat verlopen?

 • Hebben de leerlingen inzicht verworven in de maatschappelijke en sociale relevantie van hun bestudeerde toepassingsgebied?

 • Welk proces heeft de klasgroep doorgemaakt? Geven ze een goede weergave van hun doorlopen traject? Hoe is het samenspel tussen de fysica, de technologie, de diensten of producten, de maatschappelijke relevantie tot stand gekomen?